BPS 7624 GEL Odstraňovač farebných náterov

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf

115,14555,14

Odstraňovač latexových a olejových farieb

Číslo produktu: 7624

BPS 7624 rozpúšťa nátery – polymérové a olejové farby na väčšine povrchov. Napríklad betón, sadra, žula, vápenec, pieskovec, tehla, drevo, plasty, sklo a kov. Je vysoko priľnavý k povrchu, čo predlžuje dobu pôsobenia. Jedna aplikácia rozpustí viac vrstevné nátery.

Návod na použitie

BPS 7624 aplikujte na plochu štetkou, valčekom alebo nízkotlakovým rozstrekovačom. Doba rozpúšťania farieb je rôzna od 30 minút do 36 hodín. Pri teplotách nižších než 5°C je doba rozpúšťania dlhšia. Rozpustenú farbu otryskajte horúcou vodou (70-90°C) vysokým tlakom. (Tlak závisí od charakteru povrchu, 50-300 bar/ 20 l /min, uhol trysky 25-45°). Pri tryskaní postupujte zdola smerom nahor. Po vyčistení opláchnite vodou nízkym tlakom zhora smerom dole.

Riedenie

Použite koncentrát.

Spotreba

Spotreba je závislá na štruktúre povrchu, hrúbke náteru farby a počte vrstiev. Normálna spotreba je približne 0,5 l/m², max. až 2.0 l/m².

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 28°C. Nevystavujte mrazom.

Doba spotreby

24 mesiacov v originálnych, uzatvorených nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).