BPS 7410 Čistič fasád a betónovej dlažby

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

65,82275,93

Čistič fasád a betónovej dlažby

Číslo produktu: 7410

BPS 7410 používa sa na silne znečistené povrchy fasád a betónových dlažieb. Predovšetkým na vonkajšie použitie. Vysoko účinný odstraňovač znečistenia fasád a betónových dlažieb. Ľahko odstraňuje sadze, stopy oleja a mastné zvyšky nečistôt.
BPS 7410
je možné použiť pre väčšinu kamenných a minerálnych povrchov. Pri aplikácii nie je potrebné zakrývať okná.
Zvlášť vhodný na použitie na kovové povrchy.

Návod na použitie

Povrch najskôr opláchnite studenou vodou. Aplikujte BPS 7410 pomocou nízkotlakového postrekovača. Nechajte pôsobiť 15 až 30 minút. Povrch musí ostať mokrý počas doby pôsobenia. Následne povrch očistite teplou vodou max. 50 °C pomocou vysokého tlaku (tlak závisí na charaktere povrchu, 50 – 300 barov, 20 litrov za minútu a uhol trysky 25°). Tlak vody upravte podľa charakteru povrchu. Dôkladne opláchnite vodou, aby sa odstránili zvyšky chemikálií. Postup v prípade potreby opakujte.
Počas doby pôsobenia na kovom povrchu jemne roztierajte mäkkým štetcom na zvýšenie výsledného čistiaceho efektu.
Pre povrchy, ktoré sa budú natierať, použite radšej BPS 7102 alebo BPS 7103.
BPS 7410 môže zanechať jemne mastný povrch, ktorý môže ovplyvniť adhéziu farby.

Dávkovanie

Neriediť, ale podľa charakteru znečistenia je možné riediť vodou do pomeru 1:10.

Spotreba

Pri normálnom použití je cca 0,2-0,3 litre/m2.

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych a dobre uzatvorených nádobách pri teplote 4-25°C. Nevystavovať mrazom.

Životnosť

24 mesiacov v uzatvorených, originálnych nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).