BPS 7100 Vysoko alkalický čistič fasád

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

69,22324,30

Vysoko alkalický čistič fasád

Číslo výrobku: 7100

Alkalický odstraňovač silného znečistenia povrchu. Predovšetkým k vonkajšiemu použitiu. Odstraňuje sadze,
mastné zvyšky nečistôt..
BPS 7100 je možné použiť pre väčšinu povrchov napríklad:
– Vápenec
– Betón
– Alkalické tehly
– Omietka

Návod na použitie

Čistenú plochu ostriekajte studenou vodou. BPS 7100 aplikujte nízkotlakovým rozstrekovačom, štetcom zospodu smerom nahor. Nechajte pôsobiť približne 30 – až 60 minút. Povrch musí zostať behom doby pôsobenia mokrý. Opláchnite teplou vodou max. 50°C vysokým tlakom (tlak závisí na ploche, 50-300 barov, 20 l za minútu a uhol trysky 25°). Pri oplachovaní postupujte znovu zospodu smerom nahor. Dôkladne opláchnite vodou smerom zhora dole, aby sa odstránili zvyškové chemikálie. Postup v prípade potreby opakujte. Ak má byť povrch natretý; neutralizujte čistené miesto slabou kyselinou, aby ste dosiahli hodnotu pH pod 9.

Dávkovanie

Použite ako koncentrát, alebo podľa charakteru znečistenia sa môže riediť vodou 1:2

Spotreba

Normálna spotreba: 0,2 – 0,3 l/m²

Skladovanie

Skladujte v originálnych a dobre uzatvorených nádobách pri teplote 4-25°C. Nevystavovať mrazom. 

Životnosť

24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).