BPS 7320 Čistič hliníka

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

Tento produkt nie je momentálne na sklade a je preto nedostupný.

Čistič hliníka

Číslo produktu: 7320

BPS 7320 obsahuje jedinečnú zmes povrchovo aktívnych látok a kyselín. Používa sa načistenie hliníka. Nemá vplyv na kanalizáciu. Obzvlášť vhodný na odstraňovanie znečisťujúcich látok a sadzí z hliníka. Biologicky
odbúrateľný.
BPS 7320 sa používa na čistenie plôch z hliníka od smogového spádu a solí.
BPS 7320 nesmie prísť do kontaktu s povrchom ošetreným elektrolýzou.

Návod na použitie

Povrch najskôr vyčistite vodou. Aplikujte BPS 7320 pomocou nízkotlakového postrekovača. Nechajte pôsobiť 5 – 15 minút. Povrch potom vydrhnite kefou alebo očistite vysokým tlakom teplou alebo studenou vodou. V prípade potreby postup opakujte. Opláchnite veľkým množstvom vody, aby ste z povrchu odstránili všetky zvyšky.

Dávkovanie

Použiť ako koncentrát.

Spotreba

Pri normálnom použití je cca 0,1-0,2 liter/m2.

Skladovanie

Skladujte v originálnych a dobre uzatvorených nádobách pri teplote 4-25°C. Nevystavovať mrazom. 

Životnosť

24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).