BPS 7425 Odstraňovač olejových škvŕn

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

93,37469,65

Odstraňovač olejových škvŕn na fasáde

Číslo produktu: 7425

BPS 7425 sa používa k odstraňovaniu olejových škvŕn a stôp na povrchu fasád. Prevažne na vonkajšie použitie. Je možné použiť pre všetky kamenné a minerálne povrchy. Pri aplikácii nie je potrebné zakrývať okná.

Návod na použitie

Čistenú plochu ostriekajte vodou. BPS 7425 aplikujte nízkotlakovým rozstrekovačom. Nechajte pôsobiť 5-30 min. Povrch musí zostať mokrý behom doby pôsobenia. Otryskajte teplou vodou (max. 50°C) vysokým tlakom (v závislosti od typu povrchu, 50-300 barov, 20 l/min., 25° uhol trysky). Dôkladne opláchnite vodou smerom zhora dole, aby sa odstránili zvyškové chemikálie. V prípade nutnosti proces opakujte.

Riedenie

Použite koncentrát alebo rieďte s vodou 50:50

Spotreba

Normálna spotreba: 0, 2 – 0, 3 l/m².

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 28 °C. Nevystavujte mrazom.

Doba spotreby

24 mesiacov v originálnych, uzatvorených nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU. 

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).