BPS 7103 GEL Alkalický čistič fasád

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

53,39

Alkalický čistič fasád zahustený

Číslo produktu: 7103

BPS 7103 sa používa na znečistené povrchy fasád. Rozpúšťa sadze a mastné zvyšky nečistôt. Je zahustený s dlhšou dobou pôsobenia. Predovšetkým k vonkajšiemu použitiu.

Rozsah použitia: fasádne omietky, alkalické tehly, betón, sadra, vápenec, plasty, drevo, hliníkové povrchy, žula.

Návod na použitie

Čistenú plochu ostriekajte studenou vodou. BPS 7103 aplikujte nízkotlakovým rozstrekovačom zdola smerom nahor. Nechajte pôsobiť približne 30 – až 120 minút. Povrch musí zostať behom doby pôsobenia mokrý. Opláchnite teplou vodou max. 50°C vysokým tlakom (tlak závisí na ploche, 50-300 barov, 20 l za minútu a uhol trysky 25°). Pri oplachovaní postupujte znovu zospodu smerom nahor. Dôkladne opláchnite vodou smerom zhora dole, aby sa odstránili zvyškové chemikálie. Postup v prípade potreby opakujte.

Riedenie

Nerieďte.

Spotreba

Normálna spotreba: 0, 2 – 0, 3 l/m².

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 28 °C. Nevystavujte mrazom.

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).