BPS 7300 Kyslý čistič fasád

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

58,24

Kyslý čistič fasády

Číslo produktu: 7300

BPS 7300 sa používa na silne znečistené povrchy fasád. Predovšetkým k vonkajšiemu použitiu. BPS 7300 je kyslý odstraňovač silného znečistenia povrchu fasád.

BPS 7300 je možné použiť aj na: ·

  • Žula
  • Tehla
  • Betón

Návod na použitie

Čistenú plochu ostriekajte studenou vodou. BPS 7300 aplikujte nízkotlakovým rozstrekovačom zospodu smerom nahor. Nechajte pôsobiť približne 5 až 30 minút. Povrch musí zostať mokrý behom doby pôsobenia.

Otryskajte teplou vodou max. 50° C vysokým tlakom (tlak závisí od povrchu 50-300 barov, 20 l za minútu a uhol trysky 25°). Pri tryskaní postupujte znovu zospodu smerom nahor. Dôkladne opláchnite vodou smerom zhora dole, aby sa odstránili zvyškové kyseliny. Postup v prípade potreby opakujte.

BPS 7300 je žieravina, zabráňte styku so sklom, obkladmi, dlaždicami, lakovanými predmetmi, stenovým obkladom alebo ostro pálenou tehlou.

 

Riedenie

Použite koncentrát pro silne znečistených povrchoch, alebo rieďte 1 : 2 s vodou.

Spotreba

Normálna spotreba: 0, 2 – 0, 3 l/m².

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 28 °C. Nevystavujte mrazom.

Doba spotreby

24 mesiacov v uzatvorených, originálnych nádobách.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).