BPS 7111 Samočistiaca ochrana pred machmi a riasami

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

49,73227,94

Samočistiaca ochrana pred machmi a riasami

Číslo produktu: 7111

BPS 7111 sa používa na odstraňovanie rias, plesní, lišajníkov alebo iných nečistôt z väčšiny povrchov ako sú: tehla, betón, omietka, žula, vápno a pieskovec, strešné krytiny a drevo.

Bezpečné použitie a nemá negatívny vplyv na stavebné materiály.

BPS 7111 ponúka až 5-ročnú ochranu pred riasami alebo iným znečistením. Biologicky odbúrateľný.
POZOR !!! Tvrdé povrchy bez pórovitosti nie je možné upravovať. Ak sa do 24 hodín objavia zrážky, účinnosť
ošetrenia bude ovplyvnená. Aplikujte v suchých podmienkach.

Návod na použitie na fasády

BPS 7111 naneste v dostatočnom množstve nízkotlakovým rozstrekovačom, valčekom alebo štetcom. Neotryskávajte, neoplachujte! Vplyvom poveternostných vplyvov dôjde k odstráneniu znečistení.
Návod na použitie na strechách:
Malý rast rias: BPS 7111 naneste v dostatočnom množstve nízkotlakovým rozstrekovačom, valčekom, alebo štetcom.

Neotryskávajte, neoplachujte! Vplyvom poveternostných vplyvov dôjde k odstráneniu znečistení.

Veľký rast rias: Odstráňte riasy a machy čo najviac pomocou vysokotlakového čističa. BPS 7111 naneste v dostatočnom množstve nízkotlakovým rozstrekovačom, valčekom alebo štetcom. Neotryskávajte, neoplachujte! Vplyvom poveternostných vplyvov dôjde k odstráneniu znečistení.

POZOR!!!: BPS 7111 nemiešajte s aniónovými povrchovo aktívnymi látkami.

Dávkovanie

Použite ako koncentrát alebo zrieďte v pomere 1:3 s vodou.

Koncentrovaný BPS 7111 zaručuje dlhodobú, bezpečnú ochranu pórovitých povrchov.

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 28 °C. Nevystavujte mrazom.

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).