Kontakt

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Sídlo spoločnosti: 11. marca 340/1, 960 01 Zvolen

IČO: 51115255

DIČ: 2120596995

IČ DPH: SK2120596995

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.32722/S

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK47 7500 0000 0040 2507 5795 / CEKOSKBX

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Tel.: 0908 071 707

Email: trion@ech.sk

PREVÁDZKA:

Areál SAD Zvolen

Balkán 53

960 01 Zvolen

 

 

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok
8:00 – 16:00