TCS METO Odstraňovač solí a oxidov

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

45,86207,53

Odstraňovač solí a oxidov

Číslo produktu: 1303

Odstraňovač solí a oxidov TCS METO je určený pre odstraňovanie močovinových solí, oxidačných náletov na fasádach. Je jemne zahustený s veľkou adhéziou na vertikálnych plochách. Odstraňuje znečistenia, fľaky a oxidy z hliníkových povrchov.

Návod na použitie

Namočte znečistený povrch vodou. METO aplikujte nízkotlakovým postrekovačom, štetcom, alebo hubkou. Pre odstránenie znečistenia použite štetec. Vždy začínajte zospodu smerom nahor. Opláchnite teplou vodou 20 – 60°C miernym tlakom. Nakoniec opláchnite vodou smerom zhora dole.

Riedenie

Nerieďte.

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 25°C.

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).