TCS Rail Cleaner Odstraňovač oxidu železa

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

35,17154,07

Odstraňovač oxidu železa

Číslo produktu: 1304

TCS RAIL CLEANER je kyslý odstraňovač oxidu železa, prachu z brzdových mechanizmov a znečistenia vplyvom ovzdušia na kovových častiach dopravných prostriedkov (železničné vagóny, autobusy, autá, a pod.)

Ľahko umývateľný zo sklenených a kovových povrchov. Jemne zahustený k predĺženiu doby pôsobenia, biodegradovateľný, (pH 1.5-.5)

Jednoduché použitie. Je účinný pri nízkych teplotách a možno ho použiť v mäkkej aj tvrdej vode.

Návod na použitie

RAIL CLEANER aplikujte mäkkou kefkou alebo nízkotlakovým rozprašovačom. Nechajte pár minút pôsobiť. Opláchnite vysokým tlakom a horúcou vodou. Prispôsobte tlak povrchu.

Nepoužívajte na povrchy vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Riedenie

Použite ako koncentrát. Pri miernom znečistení zrieďte v pomere 1:5 vodou.

Spotreba

0,1-0,2 l/m2

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 25°C

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS):