TCS 25 LF Čistič na podlahy

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

37,62166,32

Čistič na podlahy

Číslo produktu: 1120 LF

TCS 25 LF je viacúčelový, málo peniaci, alkalický čistiaci prostriedok na mechanické čistenie podlahových
krytín. Jemne odstraňuje nečistotu a mastnotu z väčšiny povrchov. Zabráňte dlhšiemu pôsobeniu na
citlivých povrchoch (napr. na podlahách ošetrených voskom).
TCS 25 LF
je vyvinutý pre použitie v profesionálnych zariadeniach ako napr. v umývacích podlahových strojoch.

Návod na použitie

Koncentrát sa riedi podľa znečisteného povrchu. Pre umývacie podlahové stroje je optimálne riedenie: 1 diel TCS 25 LF a 10 až 15 dielov vody. Zabráňte dlhšiemu pôsobeniu produktu na
podlahách ošetrených voskom.

Skladovanie

Skladujte v uzatvorených, originálnych nádobách pri teplote 4 – 25˚C. Nevystavovať mrazom. 

Životnosť

24 mesiacov v uzatvorených, originálnych nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).