TCS 40 Odstraňovač sadzí po požiari

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

49,13223,86

Odstraňovač sadzí po požiari

Číslo produktu: 1123

TCS 40 sa používa na čistenie sadzí po požiaroch. Biologicky odbúrateľný. TCS 40 je účinný a šetrný čistič pre väčšinu povrchov.

Návod na použítie

Aplikujte TCS 40 nízkotlakovým rozprašovačom, alebo mopom/valčekom. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a opláchnite vysokotlakovým rozprašovačom, alebo utrite navlhčenou handričkou. V ťažkých prípadoch znečistenia použite mäkkú kefu, alebo bielu nylonovú handričku.

Dávkovanie

Rieďte s vodou podľa mieri znečistenia.
Silné znečistenie 1:3-5 (V prípade silných škvŕn je možné použiť TCS 40 koncentrovaný s následným správnym opláchnutím.)
Stredné znečistenie 1:5
Ľahšie znečistenie 1:6-10

Skladovanie

Skladujte v uzatvorených, originálnych nádobách pri teplote 4 – 25˚C. Nevystavovať mrazom. 

Doba spotreby

24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).