TCS BETO Odstraňovač hrdze

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

56,15258,96

Odstraňovač hrdze

Číslo produktu: 1302

Rozpúšťa a uvoľňuje hrdzu zo železných a oceľových povrchov. Je možné použiť ako moridlové činidlo na kovové alebo galvanizované povrchy pred ich náterom alebo formou kúpele k odstráneniu hrdze na pracovnom naradí.

Je možné použiť ako moridlo na betónové podlahy pred ich náterom. Beto môže v niektorých prípadoch nahradiť čistenie povrchu tryskaním.

Návod na použitie

BETO aplikujte nízkotlakovým rozstrekovačom alebo štetcom/štetkou. Nechajte pôsobiť kým sa hrdza nerozpustí.

Opláchnite vodou.

Riedenie

závisí na miere znečistenia Použite ako koncentrát alebo rieďte s vodou 1:8. Betónové podlahy – rieďte s vodou 1:4

Spotreba

Spotreba závisí od stavu povrchu. Vykonajte skúšku na malej časti čistenej plochy.

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 25°C.

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU A VYŽADUJE ŠPECIÁLNU DOPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).