TCS KALKO Odstraňovač vodného kameňa

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

37,93171,16

Odstraňovač vodného kameňa

Číslo produktu: 1301

KALKO 0,5 je kyslý odstraňovač vodného kameňa, oxidácie kovu, hrdze, soli a vápenatých nánosov. Je možné použiť na čistenie vybavenia v kúpeľniach.

KALKO 0,5 je možné použiť takisto ako moridlové činidlo na betón.

KALKO 0,5 nepoškodzuje väčšinu druhov gumy a plastov.

Návod na použitie

KALKO 0,5 aplikujte nízkotlakovým rozprašovačom alebo štetcom

Riedenie

Rieďte s vodou 1:4-1:10.

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote nad 4 – 25°C.

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).