TCS Reno 14 Vysoko účinný čistič

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

50,27233,36 l

Vysoko účinný čistič – odmasťovač

Číslo produktu: 1102

Reno 14 je účinný, vysoko alkalický odstraňovač pre silne znečistené povrchy. Odstraňuje sadze a mastné zvyšky olejov a nečistôt. Účinne odstraňuje živicu z drevoobrábacích, hobľovacích strojov a píl.

Reno 14 sa používa pre čistenie:

  • Kanalizácií
  • Priemyselných priestorov
  • Technológií
  • Drevospracujúci priemysel
  • Kotolne
  • Vykurovacie zariadenia

 

Návod na použitie

Reno 14 aplikujte nízkotlakovým rozprašovačom alebo štetcom. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a opláchnite vlažnou vodou, prípadne dočistite bielou nylónovou handričkou pri silnom znečistení.

Riedenie

Rieďte vodou.

Dávkovanie závisí na stupni znečistenia:
Mierne: 1:10-30 Silné: 1:5-10 Živica: 1:5-10

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4  – 25°C

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).