AGS 3515 Ochrana proti graffiti – často opakované graffiti

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf

22,6980,10

Ochranný náter Antigraffiti

Číslo produktu: 3515

Ochranný náter antigraffiti pre krátkodobú ochranu. Krátkodobá 1 vrstva vodu odpudzujúca ochrana proti graffiti pre väčšinu pórovitých povrchov. Odolná rôznym typom počasia. Zaisťuje účinnú ochranu proti farbám v spreji, značkovačom a mechanickému poškodeniu. Súčasne chráni pred znečistením vplyvom počasia, prostredia a vlhkosti. Nízky bod topenia umožňuje ľahké umytie povrchu vodou. Ochrana je priepustná a umožňuje ochránenému povrchu dýchať. Bráni graffiti preniknúť do povrchu. Po odstránení graffiti musí byť vyčistená plocha znovu ochránená.

AGS 3515 je vhodný na plochy, ktoré sú často vandalizované graffitmi, napr. podchody pre chodcov.

Na takých plochách stačí použiť 1 silnú vrstvu. AGS 3515 v týchto prípadoch zaisťuje dočasnú ochranu povrchu po dobu 1-2 rokov.

Návod na použitie

Príprava

Plochu vyčistite – odstráňte graffiti a ďalší event. znečistenie, napr. znečistenie vplyvom ovzdušia, cestnej prevádzky, voskov, oleja a zvyškov farieb. Okná zakryte a ochráňte vhodným spôsobom. Ideálna teplota pre vonkajšie použitie je 10-35°C. Minimálna teplota je +5°C. Relatívna vlhkosť nesmie presiahnuť 95%. Hodnota pH nesmie presiahnuť hodnotu 9.

Čerstvý betón musí vyzrieť aspoň 28 dní pred aplikáciou ochrany. Fasádne farby 1-4 týždne od natretia v závislosti na typu farby.

Ochrana

Pred použitím riadne premiešajte. AGS 3515 aplikujte bezvzduchovým rozstrekovačom alebo valčekom na vlhký, nie však mokrý povrch. Kvapky alebo prebytok náteru je po ukončení práce možné ľahko umyť vodou.

Ochranný náter aplikujte v jednej rovnomernej vrstve tak, aby došlo k pokrytiu všetkých nerovností a pórov povrchu.

Vonkajšie odstraňovanie graffiti

Odstráňte graffiti horúcou vodou vysokým tlakom (60°C – 90 C ,90-150 bar ), alebo teplotu a tlak vody zvoľte podľa charakteru povrchu.

Ochranný náter aplikujte v jednej rovnomernej vrstve tak. aby došlo k pokrytiu všetkých nerovností a pórov povrchu.

Riedenie

Nerieďte

Spotreba

Spotreba závisí od typu povrchu.

Betón, tehla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ náter.
Pieskovec, sadra alebo iné jemné absorpčné povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ náter.

Skladovateľnosť

Uchovávajte v uzavretej pôvodnej nádobe pri teplote 4-25°C na dobre vetranom mieste. Nevystavovať mrazom.

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).