AGS 3502 Ochrana proti graffiti 7 – 10 rokov

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf

23,6880,81

Ochranný náter Antigraffiti

Číslo produktu: 3502

Dlhodobá vodu odpudzujúca ochrana proti graffiti pre väčšinu povrchov. Odolná proti rôznym typom počasia. Zaisťuje účinnú ochranu proti farbám v spreji, značkovačom a mechanickému poškodeniu. Súčasne chráni pred znečisťujúcim vplyvom počasia a ovzdušia a vlhkosti. Pri správnej aplikácii je garancia ochrany povrchu 7 až 10 rokov. Ochrana je priepustná a umožňuje ochránenému povrchu dýchať. Bráni graffiti preniknúť do povrchu. Po odstránení graffiti musí byť vyčistená plocha znovu ochránená.

Návod na použitie

Príprava

Plochu vyčistite – odstráňte graffiti a ďalší eventuálne znečistenie, napr. znečistenie vplyvom ovzdušia, cestnej prevádzky, vosku, oleja a zvyškov farieb. Okná zakryte a ochráňte vhodným spôsobom. Ideálna teplota pre vonkajšie použitie je 10-35°C.

Minimálna teplota je +5°C. Relatívna vlhkosť nesmie presiahnuť 95%. Hodnota pH nesmie presiahnuť hodnotu 9.
Čerstvý betón musí zrieť aspoň 28 dní pred aplikáciou ochrany.

Ochrana

Pred použitím riadne premiešajte. AGS 3502 aplikujte štetkou/ štetcom, valčekom, nízkotlakovým alebo bezvzduchovým rozstrekovačom na vlhký, nie však mokrý povrch. Kvapky alebo prebytok náteru sa po ukončení práce dá ľahko umyť vodou.

  • Ochranný náter aplikujte 2 -3 krát.
  • Ak má byť životnosť ochrany povrchu 10 rokov, je nutné aplikovať ochranný náter 3x.
  • Po každej aplikácii umožnite nejaký čas pre zaschnutie.
  • Ochrana v interiéri – natrené plochy
  • Aplikujte štetkou, valčekom alebo nízkotlakovým rozstrekovačom v kombinácii so stierkou.
  • Ochranný náter aplikujte 3x
  • Vonkajšie odstraňovanie graffiti

Normálne materiály

Odstráňte graffiti horúcou vodou a vysokým tlakom (90°C, 90-150 bar ) V komplikovaných prípadoch použite vhodný odstraňovač graffiti AGS.

Krehké a lámavé materiály

Aplikujte AGS 3505 nízkotlakovým rozstrekovačom. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a opláchnite horúcou vodou (60-90°C 50-80 bar/). Pre tieto materiály je to najvhodnejší spôsob.

V komplikovaných prípadoch je možné zvyšky graffiti na povrchu odstrániť pomocou AGS 3505 a handričkou. Vyčistenú plochu zotrite bielou handričkou a vodou.

Odstraňovanie graffiti v interiéri

Natrené povrchy – použite AGS 3505 a navlhčite povrch, stierajte graffiti pomocou bielej, nylonovej handričky. Ak je možné, použite vysokotlakovú horúcu vodu a vysávač na vodu.
Pórovité materiály opláchnite horúcou vodou a použite vysávač na odstránenie vody.

Riedenie

Rieďte vodou podľa miery znečistenia – mierne: 1:10-30; silné: 1:5-10; živica: 1:5-10

Spotreba

Spotreba závisí od typu povrchu.
Betón, tehla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ náter.
Pieskovec, sadra alebo iné jemné absorpčné povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ náter.

Skladovateľnosť

Skladujte v uzatvorených, originálnych nádobách pri teplote 4 – 25˚C. Nevystavovať mrazom.

Doba spotreby

Spotrebujete do 24 mesiacov od dátumu uvedenom na obale.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).