AGS 3514 Ochrana proti graffiti 5 rokov

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf

22,3674,50

Ochranný náter Antigraffiti

Číslo produktu: 3514

Dlhodobá vodu odpudzujúca ochrana proti graffiti pre väčšinu povrchov. Odolná rôznym typom počasia.
Zaisťuje účinnú ochranu proti farbám v spreji, značkovačom a mechanickému poškodeniu. Súčasne chráni
pred znečisťujúcim vplyvom počasia, ovzdušia a vlhkosti. Pri správnej aplikácii je garancia ochrany povrchu
5 rokov.
Nízky bod topenia (60°C) umožňuje ľahké a rýchle umytie povrchu vodou. Ochrana je priepustná a umožňuje
ochránenému povrchu dýchať. Bráni graffiti preniknúť do povrchu. Po odstránení graffiti musí byť vyčistená plocha
znovu ochránená.
AGS 3514 má nízky bod topenia, a preto doba na umytie povrchu je podstatne kratšia. Je vhodný
k použitiu na krehké materiály napr. sadra, pieskovec, vápenec.


Návod na použitie

Príprava
Plochu vyčistite – odstráňte graffiti a ďalší event. znečistenie, napr. znečistenie vplyvom ovzdušia, cestnej prevádzky,
vosku, oleja a zvyškov farieb. Hodnota pH 9-10 je maximálna. Okná zakryte a ochráňte vhodným spôsobom. Ideálna
teplota pre vonkajšie použitie je 10-35°C. Minimálna teplota je + 5°C. Relatívna vlhkosť nesmie presiahnuť 95%.
Čerstvý betón musí zrieť aspoň 28 dní pred aplikáciou ochrany.
Fasádne farby musia zrieť 1-4 týždne od natrenia v závislosti na type farby.
Ochrana
Pred použitím riadne premiešajte. AGS 3514 aplikujte nízkotlakovým rozstrekovačom, valčekom alebo
bezvzduchovým rozstrekovačom na vlhký, nie však mokrý povrch. Kvapky alebo prebytok náteru je možné po
ukončení práce ľahko umyť vodou.
Ochranný náter aplikujte 2 -4 krát podľa charakteru povrchu.
Po každej aplikácii dodržujte potrebný čas pre zaschnutie.

Vonkajšie odstraňovanie graffiti

Metóda č. 1 – Normálne pórovité materiály
Odstráňte graffiti horúcou vodou a vysokým tlakom (60-90°C ,90-150 bar ), alebo zvoľte teplotu a tlak podľa
charakteru povrchu.
Na vyčistenú plochu aplikujte 2x ochranný náter.

Metóda č. 2 – Krehké a lámavé materiály
Aplikujte AGS 3505 alebo AGS 5 SR Hawk gel. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a opláchnite
horúcou vodou (50-60°C, 40-150 bar/). Pre tieto materiály je to najvhodnejší spôsob. Zvyšky graffiti na povrchu je
možné zotrieť bielou handričkou pomocou
AGS 3505. Vyčistenú plochu neutralizujte vodou.
Na vyčistenú plochu aplikujte 2-4 krát ochranný náter.

Dávkovanie

Nerieďte.

Spotreba – závislá na typu povrchu

– Betón, tehla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ náter
– Pieskovec, sadra alebo iné jemné absorpčné povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ náter

Doba schnutia
Ochránená plocha je odolná proti vode a graffiti po 2 hodinách a suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt
je dosiahnutý po 72 hodinách.
Vzhľad povrchu
Mokrý náter má skoro biely vzhľad, po zaschnutí je náter viac-menej neviditeľný.
Niektoré materiály môžu stmavnúť alebo sa začať lesknúť.

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych a dobre uzatvorených nádobách pri teplote 4-25°C na dobre vetranom mieste. Nevystavovať mrazom.

Doba spotreby

12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

Nie je nebezpečnou vecou pre prepravu.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).