BPS 7112 Čistič fasád od machov a rias

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

35,12

Čistič fasády od machov a rias

Číslo produktu: 7112

Balenie: 5 l

BPS 7112 sa používa k odstráneniu rias, machov, plesní, lišajníkov a iných porastov. Chémiu je možné použiť na väčšinu povrchov napríklad: tehla, betón, sadra, žula, vápenec, pieskovec, strešnú krytinu a drevo.

BPS 7112 má beliace účinky, preto vždy predom vyskúšajte na malej ploche.

Návod na použitie

Čistenú plochu ostriekajte studenou vodou. BPS 7112 aplikujte v dostatočnom množstve nízkotlakovým rozstrekovačom smerom zdola nahor. Nechajte pôsobiť 15-20 minút. Počas pôsobenia chémia na fasáde nesmie zaschnúť! Otryskajte vysokým tlakom. Tlak nastavte podľa charakteru povrchu. Postupujte zdola smerom nahor.
Zostatky chémie opláchnite vodou nízkym tlakom smerom zhora dole.
K ochranne povrchov proti riasám a machom použite BPS 7111.

Riedenie

Použite ako koncentrát, pri menej silnom znečistení rieďte s vodou 1: 5.

Spotreba

Normálna spotreba: 0, 2 – 0, 5 l/m².

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 28 °C. Nevystavujte mrazom.

Doba spotreby

12 mesiacov v uzatvorených, originálnych nádobách.

 

PRODUKT JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).