BPS 7102 Čistič fasád od smogu

Technický list (TL) - pdf Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - pdf Karta údajov o zložkách (IDS) - pdf

42,03189,47

Čistič fasád od smogu a atmosférického znečistenia

Číslo produktu: 7102

BPS 7102 je alkalický odstraňovač znečistenia povrchov fasád. Odstraňuje sadze, mastné zvyšky nečistôt.

Rozsah použitia: sadra, vápenec, betón, alkalické tehly, drevo, hliníkové povrchy, žula.

Návod na použitie

Čistenú plochu ostriekajte studenou vodou. BPS 7102 aplikujte nízkotlakovým rozstrekovačom zdola smerom nahor. Nechajte pôsobiť približne 30 – až 60 minút. Povrch musí zostať behom doby pôsobenia mokrý. Opláchnite teplou vodou max. 50°C vysokým tlakom (tlak závisí na ploche, 50-300 barov, 20 l za minútu a uhol trysky 25°).

Pri oplachovaní postupujte znovu zospodu smerom nahor. Dôkladne opláchnite vodou smerom zhora dole, aby sa odstránili zvyškové chemikálie. Postup v prípade potreby opakujte.

Riedenie

Rieďte vodou podľa charakteru znečistenia 1:3-1:10

Spotreba

Normálna spotreba: 0, 2 – 0, 3 l/m².

Skladovateľnosť

Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách pri teplote 4 – 28 °C. Nevystavujte mrazom.

Doba spotreby

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

 

PRODUKT NIE JE NEBEZPEČNOU VECOU NA PREPRAVU.

Viac informácií nájdete v Technickom liste (TL), Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) a Karte údajov o zložkách (IDS).