Umývanie fasád BPS 7425

BPS 7425 sa používa k odstraňovaniu olejových škvŕn a stôp na povrchu fasád. Prevažne na vonkajšie použitie. Je možné použiť pre všetky kamenné a minerálne povrchy. Pri aplikácii nie je potrebné zakrývať okná.