Umývanie fasád BPS 7300

BPS 7300 sa používa na silne znečistené povrchy fasád. Predovšetkým k vonkajšiemu použitiu.

BPS 7300 je kyslý odstraňovač silného znečistenia povrchu fasád.