Antigraffiti AGS 60

AGS 60 sa používa k odstráneniu graffiti tieňov vzniknutých pri odstraňovaní graffiti. Pre vonkajšie a vnútorné použitie na pórovité povrchy.